Zinc Oxide |  KINH DOANH THỜI THẾ GIỚI PHẲNG .

Kẽm oxit (Zinc Oxide)
* Tên sản phẩm (Names of Goods) : Kẽm oxit ( Zinc Oxide )
 
Đặc tính của ZnO - Properties of Zinc Oxide /  
Kẽm Oxit / Zinc Oxide
1. ZnO 99.5 %


Kích thước hạt / Particle Size
2. ZnO 99%


Kích thước hạt / Particle Size3. ZnO 95%


Kích thước hạt / Particle Size

Ứng dụng kẽm oxit / Usage:

* Dùng kích hoạt lưu hóa nhằm nâng cao độ bền và độ đàn hồi của cao su / It is primarily used to enable curing to improve durability and elasticity of rubber

* Được sử dụng trong sản xuất bê tông như giúp cho bê tông có khả năng thấm nước / Zinc oxide is also used in the production of concrete as it helps to make concrete against water resistance

* Loại bỏ một số hợp chất có hại từ khói thuốc nhưng không làm thay đổi hương vị/ Zinc oxide helps to remove some harmful compounds from tobacco smoke, which does not alter the taste of it

* Ứng dụng trong sản xuất các loại sơn, sơn chống ăn mòn, chất bôi trơn, chất kết dính, pin, chất chống cháy, keo, nhựa, gốm sứ, xi măng, thủy tinh. / In addition, several other notable uses include zinc oxide production of paints, corrosion, lubricants, adhesives, batteries, flame retardants, adhesives, plastics, ceramics, cement , glass.